Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Satsning på unga domare och domarmentorskap till kommande säsonger

Domar-och funktionärskommittén i Handbollförbundet Väst vill göra en satsning på unga domare inför kommande säsonger. Första steget har varit att under säsongen 2023-24 arbeta fram en helt ny mentorskapsplan.

Bilden: Översta raden fr v - Ajla Ramovic, Tilda Kånåhols, Alex Tamilsson och Amar Agic
Mellersta raden fr v - Zaineldin Elbana, Noureldin Elbana, Meja Lernås, Alva Bedö och Bijar Tayar
Nedersta raden fr v - Drenushe Bytyqi, Alexander Johnsson och Eldin Bitic

Under Bohus Cup var man på plats i Kungälv med domarmentorer och ett gäng unga lovande domare för att testa den nya mentorskapsplanen i syfte att kunna utvärdera och revidera, allt för att det ska bli så bra som möjligt till säsongen 2024-25 startar upp.

Alexander Johnsson är projektanställd på Handbollförbundet Väst för att jobba med domarutveckling och domarmentorskap.

Varför har ni tagit fram en ny mentorskapsplan?

Den gamla fungerade helt enkelt inte som det var tänkt utifrån de förutsättningar som finns idag. Idag går en domare en domarutbildning varje år och efter det förväntas man klara sig själv i hallarna. Det matchklimat som råder i våra hallar gör det tankesättet orimligt.

Jag vill också tillägga att under säsongen 2023–2024 har det inkommit mycket klagomål på unga domare, men väldigt få har kommit med förslag på åtgärder. Därför gör vi en satsning på att utveckla våra unga domare. Däremot ser jag en helt annan problematik som gör att hela den här processen kommer ta längre tid än vad den borde göra.

Vad är det för problematik du beskriver?

Vi kommer alltid satsa på att få fler unga domare och att ta hand om dem, men just nu är problematiken hur unga domare behandlas ute i hallarna. En domarmentors uppgift ska vara att ge förutsättningar för trygghet, motivation och utveckling. Utifrån det matchklimat som finns i våra hallar kommer domarmentorer behöva lägga alldeles för mycket tid och energi på att utbilda ledare och åskådare hur man beter sig mot domare när de egentligen är där för att utveckla domarna. Ger vi inte skydd och stöd till våra domare så slutar dem. På något sätt måste vi göra en satsning på att förändra beteendet gentemot unga domare i våra hallar och det ska inte ligga på våra domarmentorer.

Handbollförbundet Väst håller på att jobba fram en arrangemangsrapport för att förhindra de kränkande beteenden som våra unga domare utsätta för när det inte klassas som ett disciplinärende. Kort sagt handlar det om att undersöka, analysera, åtgärda och följa upp. Ansvaret ska inte ligga på domarna som behandlas dåligt att lösa problemet själva, utan ansvaret är förbundets tillsammans med föreningarna.

Det är så tråkigt att många slutar på grund av diskriminering, trakasserier eller förolämpningar när de samtidigt beskriver att det är deras dröm att göra karriär som domare men att de inte orkar med alla glåpord och svordomar mot dem. Vi måste jobba mer och tillsammans för att förebygga och skydda våra unga domare genom t.ex. ta fram policy, handlingsplaner och utbildningar men det är lika viktigt att utveckla stöd och ge förutsättningar för trygghet. Det finns ingen enkel eller bra lösning på det just nu, men det är ett ständigt pågående arbete.

Vad gör en domarmentor?

En domarmentor är en handbollsdomares coach. Som domarmentor är du där för att stödja och hjälpa domaren med bl.a. trygghet, motivation och utveckling. Du är också där för att göra en bedömning över deras förmåga och kunskaper så att de kan döma matcher utifrån deras nivå. En viktig uppgift för en domarmentor är att förmedla till domartillsättaren vilka matcher en domare ska döma. Matcherna ska inte vara för lätta eller för svåra. De ska vara tillräckligt utmanande så att de klarar av det men också får chansen att utvecklas utan att matchkvalitén försämras för spelarna.

Hur blir man en bra domare?

Jag tror att många tror att vara en bra domare bara handlar om att ta rätt domslut, men vad gör du den gången du tar ett felaktigt beslut? Du kommer göra misstag som domare oavsett om du är en föreningsdomare eller en elitdomare. Ibland behöver du inte ens göra fel för att en ledare eller spelare ska protestera mot ett domslut. Min åsikt är att en bra domare är en person som kan leda en match genom att använda ett situationsanpassat matchledarskap skapat utifrån matchen som domaren dömer men också kommunicerar på ett sådant sätt som passar mottagaren och får denne att känna sig hörd och sedd. Som domare ska du vara ödmjuk, en bra kommunikatör och respektfull.

Vad skulle du vilja förmedla till föräldrar och ledare som beter sig illa mot domare?

Jag vill vädja till spelare, ledare och föräldrar att respektera domaren och dennes beslut. De kommer alltid göra sitt bästa för att ta rätt beslut - men precis som spelare kommer de göra misstag. Det är inte en anledning för diskriminering, trakasserier eller förolämpningar.

Jag hade också önskat att vi får bort den här ”vi” (lagen) mot ”de” (domare) känslan. Spelare, ledare och domare måste samarbeta och med hjälp av varandra för att ta sig igenom en handbollsmatch. Jag tror mycket på ömsesidig respekt och acceptans mellan spelare, ledare och domare.

Min största önskan är att spelare, ledare och föräldrar/publik har en förståelse för att domare måste få lov att göra misstag och att man respekterar domaren oavsett om man gör en felbedömning. Hur ska de annars få lära sig om inte genom sina misstag? När vi är där då har vi kommit väldigt långt.

Är du intresserad av att bli domarmentor för förbundet eller i föreningen? Välkommen att ta kontakt med Handbollförbundet Väst >>

Publicerad: 2024-05-21

Senast uppdaterad: 2024-05-27

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!