Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Matchändringar

  1. Generell sammanfattning om matchändringar
  2. Ordinarie Matchändring – Tillvägagångsätt
  3. Matchändring med kort varsel – Tillvägagångsätt

1. Generell sammanfattning om matchändringar

Tänk efter innan ni begär matchflytt, det är många som påverkas av att matcherna flyttas.

- Motståndarna inklusive spelare och föräldrar som planerat efter hur matchen ligger påverkas.
- Domar och funktionärslistan är gjord och blir även den berörd. Domare och funktionärer ska avbokas samt att man ska boka in nya vid det nya matchtillfället.
- Hallen blir tom och då kanske även skapar hål i arrangemanget. Detta påverkar hallvärdar, kafépersonal och andra personer som arbetar under ert och andras arrangemang.
- Matcher i sammandragsserier är svårare att flytta. Då är det inte bara en match utan tre matcher som blir berörda.

Vi förstår att man ibland behöver flytta matcher men vi vill att ni funderar en extra gång om det är viktigt att flytta matchen. Beror det på spelarbrist just den dagen kanske ni kan låna från annat lag i er förening eller liknande.

Senior

Se godkända anledningar för matchflytt i Tävlingsbestämmelser SHF 2023-2024 Länk till annan webbplats. (§2:9)

Matchflytt utöver godkända anledningar innebär alltid en kostnad.

- Matchflytt inkommen före 21 dagar innan ordinarie matchtillfälle debiteras i efterhand med 500 kr.

- Matchflytt inkommen senare än 21 dagarna innan ordinarie matchtillfälle debiteras i efterhand med 1000 kr.

Match som flyttas bör spelas 14 kalenderdagar efter ordinarie speldatum, gäller ej division 2 och 3 Herr och Dam där sista omgång gäller. Om match önskas tidigareläggas kan den spelas tidigast efter första omgången.

Barn och Ungdom
Tävlingsbestämmelser för Barn och Ungdom gäller ej minihandboll

Matchen kan flyttas kostnadsfritt om ändringen inkommer senast 21 kalenderdagar innan spelstart.

Match som flyttas bör spelas 14 kalenderdagar innan eller efter ordinarie speldatum.

Match får aldrig spelas efter sista omgången i respektive serie. Inplaneringen av den nya speltiden måste vara i enlighet med § 1:9 Start och Sluttider för seriematcher i Tävlingsbestämmelser för barn och ungdom Länk till annan webbplats.

Match får startas med fem spelare inklusive målvakt enligt regelboken 4:1 Länk till annan webbplats.

Minihandboll

Matchändringar i minihandboll går inte att göra. Kan man inte delta stryks man från arrangemanget efter att man utfört någon av de nedanstående punkterna:

- 2 vardagar eller tidigare innan matchstart: Kontakta Jenny Granström på förbundet (jenny.granstrom@handbollvast.se) och meddela er utdragning.
- Utdragning senare än ovanstående kontakta arrangerande förening och Jenny Granström på förbundet. Kontaktuppgifter till arrangerande förening finns på spelschemat.

2. Ordinarie Matchändring – Tillvägagångsätt

1. Ta kontakt med motståndarlaget och kom överens om en ny tid. Motståndarlaget har under vissa omständigheter rätt att neka matchflytt.

2. Det lag som önskar flytta matchen ansvarar för att matchändringen sker i Profixio. Till manual för matchändring >> Länk till annan webbplats.

3. Skicka in matchändringen via Profixio så tidigt som möjligt. Dock senast kl. 12.00 vardagen innan matchstart.

4. När matchändring inkommit i Profixio tar förbundet beslut på ändringen. Bekräftelse inkommer till föreningens registrerade mail i Profixio.

    • Tillsätter förbundet domare/funktionärer till den ändrade matchen meddelar förbundet de tillsatta domarna/funktionärerna.
    • Tillsätter förening domare/funktionärer till den ändrade matchen meddelar arrangör de tillsatta domarna/funktionärerna.
    • Se info om tillsättningar här >> Länk till annan webbplats.

3. Matchändring med kort varsel – Tillvägagångsätt

Kort varsel innebär match som ska spelas samma vardag som ändringen görs eller helgdag efter fredag kl 12.00.

Ta kontakt med motståndarlaget och kom överens om att matchflytt kommer att ske.

Föreningen som önskar flytta match ansvarar för att meddela domare/funktionärer.

- Tillsätter förbundet domare/funktionärer till den ändrade matchen hittar ni kontaktuppgifter i dokumentform: Till Kontaktuppgifter domare 2023-2024 >> Excel, 26.2 kB.
- Tillsätter förening domare/funktionärer till den ändrade matchen ska föreningen som önskar flytta matchen se till att arrangör kontaktar domare/funktionär.
- Meddela förbundet att matchen kommer att flyttas. För matchflytt med kort varsel ska punkt 1 och 2 ha genomförts innan kontakt med förbundet görs.

Senior - jenny.granstrom@handbollvast.se >>

Barn och Ungdom - towa.almqvist@handbollvast.se >>

ATG Svenska cupen - jenny.granstrom@handbollvast.se >>

- Kom överens om en ny tid för matchen.
- Det lag som önskar flytta matchen ansvarar för att matchändringen sker i Profixio via föreningsadministratör.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-12-15

Författare: Tävling