Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

Arvoden

Till arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2023-2024 >> Pdf, 119.1 kB.

För högre serier än Herrar div 2 och Damer div 2 samt ATG Svenska cupen, se SHF:s ekonomiska bestämmelser >> Pdf, 282.7 kB.

För träningsmatcher hänvisar vi även där till SHF:s ekonomiska bestämmelser.

För USM-matcher tillämpas arvodena som återfinns i tävlingsreglementet för USM >> Pdf, 564.3 kB.

Nedanstående information finns i dokumentet Arvoden för domare, funktionärer, mentorer och MI 2023-24. Dokumentet hittar du längst upp på sidan.

Domare som dömer själv

I matcher som spelas på stor plan (med undantag för dam-motionsserien) utgår 1,5 gånger arvodet om en domare dömer ensam. Det gäller både om det har tillsatts en domare från början och om en domare har fått förhinder på grund av sjukdom.

Resekostnadsersättning för domare, funktionärer, MI och mentorer

Resekostnadsersättning utgår för färd med allmänna kommunikationsmedel på effektivaste sätt. Vid tågresa ska 2:a klass alltid bokas.

I följande fall får resan sker med bil istället.

  • Om allmänna trafikmedel saknas eller om de leder till orimlig lång restid
  • Om det vid kostnadsjämförelse är billigare att färdas med egen bil

Här utgår ersättning med 38:- kr/mil. Samåkning bör alltid ske där det är möjligt och resan beräknas efter den från matchorten längst bort boende domaren/funktionären/MI/mentorn. Resekostnadsersättningen räknas från bostadsadressen till halladressen tur och retur. Beräkningen ska göras med sökmotorn Google Maps.

I vissa delar av distriktet har vi kortare resor. Ifall resekostnadsersättningen enligt ovan skulle hamna under 50 kr har domaren/funktionären/MI/mentorn rätt att ta ut en kostnadsersättning på 50 kr istället för att begära resekostnadsersättning för allmänna kommunikationsmedel eller bil.

Biljetter och kvitton (tåg, buss, parkeringsavgifter, trängselavgift mm.) behöver inte bifogas men ska på anmodan från föreningen kunna visas upp.

Restidsersättning

Utöver resekostnadsersättning kan restidsersättning utgå för att kompensera för eventuella merkostnader för t.ex. mat.

Restidsersättning utgår när uppdraget medför bortavaro från hemmet/arbetsplatsen utan övernattning. Tiden räknas från avfärd till matchen till återkomst från matchorten enligt följande:

• Mer än 4 men högst 10 timmar ELLER vid resor längre än 50 km enkel väg: 130:- kr
• Mer än 10 timmar: 250:- kr

Vid inställda matcher

Om domare eller funktionär är inbokad av Handbollförbundet Väst och tillsatt i Domarwebben och matchen blir inställd samma dag som den ska spelas (inom 24 h från matchstart) får domare och funktionär skicka domarräkning till arrangerande förening på den summa som aktuell match skulle ha betingat.

Domare och funktionärer har inför varje uppdrag, innan hen lämnar hemmet, skyldighet att kontrollera sin mail, sms och röstbrevlåda om det kommit information om ändring i uppdraget.

Om domare och funktionär redan har kommit till hallen utgår förutom ordinarie matchersättning även ersättning för resekostnader. Ersättningen betalas ut av arrangerande förening som sedan debiterar den som orsakat felet, t.ex. bortalag, Handbollförbundet Väst eller den egna föreningen.

Mentor ska ha kontakt inför match med domarna och därför utgår ingen ersättning vid inställd match.

Undantag
• Om en match blir inställd inom 24 timmar från när den ska spelas på grund av dåligt väder utgår ingen ersättning.

Utbetalning

Domare och funktionärer ska lämna in kvitto i samband med match eller maila till föreningens kansli senast dagen efter utfört uppdrag. Om föreningen är ansluten till Cleverservice ska kvitto lämnas in via Cleverservice.

Om arvodesräkning inte har lämnats senast 7 dagar efter matchen har föreningen inte skyldighet att betala ut arvodet.

Om arvodet inte har betalats ut 8 dagar efter att kvittot har mailats till föreningen eller lagts in i Cleverservice så domaren eller funktionären rätt till en kräva en straffavgift på 100 kr per påbörjad vecka. Detta dock under förutsättning att man kan har påmint föreningens kansli och att man kan styrka att man har påmint. Om en arvodesräkning har lämnats på papper är det viktigt att domaren/funktionären säkerställa att den kommer föreningens kansli tillhanda.

Publicerad: 2022-10-12

Senast uppdaterad: 2023-08-22

Författare: Jessica Larsson