Gå till innehåll

HANDBOLL VÄST

HANDBOLL VÄST

IF Projektmedel

Gäller Domarutbildning steg 2, Beachdomare 1 och Mentors- och instruktörsutbildning domare steg 1 och 2. Utbildningsstöd kan ges med 500 kr/deltagare, dock max 3 500 kr per arrangerande förening och utbildning.

Utbildningsstödet för domarutbildningar inklusive mentorskap 2023 söks ej av respektive förening. Föreningen erhåller utbetalning för sina deltagare efter att utbildningen genomförts och slutrapporterats av specialdistriktsförbundet (SDF) i utbildningsmodulen i IdrottOnline (IOL) så länge det finns projektmedel kvar under 2023.

Domarutbildningarna skall vara slutrapporterade i utbildningsmodulen i IOL senast den 15/10 2023 för att kunna vara aktuella och berättigade till projektmedel. Stöd ges endast till utbildningar med SDF som anordnare.

Observera att: vid redovisningstillfället icke godkända kursdeltagare och som godkänns vid ett senare tillfälle skall rapporteras av Handbollförbundet Väst till Svenska Handbollförbundet för att föreningen skall kunna erhålla bidraget.

Utbildningsbidraget betalas ut löpande till dess att projektmedlen är förbrukade. Observera att det är först-till-kvarn principen som gäller.

Läs mer om Bidrag och stöd >> 

Publicerad: 2023-06-01

Senast uppdaterad: 2023-06-01

Författare: Jessica Larsson

Intressant? Dela gärna!